คอนเสิร์ต 60 ปี ร่วมฤดี ให้ใจ

Image

ในโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา (Ruamrudee International School)
ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนของผู้ปกครอง, พร็อพเพอร์ตี้เพอร์ -เฟค, บีอีซี เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, เอ็นซีแอล, เอ็มเค, เดอะมอลล์กรุ๊ป และธนาคารกรุงเทพ ทางโรงเรียนได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลรอบพิเศษ คอนเสิร์ต 60 ปี ร่วมฤดี ให้ใจโดยมีศิลปิน คุณเบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ, คุณโต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร และวงซิกตีส์ไมลส์ ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ

โดยเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้จะนำไปสนับสนุนโครงการ ดังนี้
1. ศูนย์ดูแลเด็กด้อยโอกาส และเด็กติดเชื้อ HIV  บ้านซาร์เนลลี่ จังหวัดหนองคาย
2. โครงการจัดสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพช่างฝีมือ ณ ศูนย์คาทอลิก บ้านป่าฝาง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการช่วยเหลือเด็กชาวเขาทั้งชาย – หญิง  และประชาชนทั่วไปให้มีโอกาสฝึกวิชาชีพ  เสริมสร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพประชากรในท้องถิ่น เพื่อสังคมที่เข้มแข็งในอนาคต
3. โครงการปลูกป่ารักษาต้นน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนบนพื้นที่สูง จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

72 thoughts on “คอนเสิร์ต 60 ปี ร่วมฤดี ให้ใจ”

 1. hello my lovely stopforumspam member

  What are the Types of Loans in Ohio depending on the purpose
  Specific purpose payday loans in Ohio. Funds received in debt may be spent only for a specific purpose specified in the loan agreement.
  Non-purpose loan. The debtor may spend the money received at his discretion.
  Most popular specific purpose payday loans in Ohio are:

  House loan. The most common, of course, is a mortgage when the purchased property acts as collateral for a loan. Sometimes a youth loan is issued, with lighter conditions for debtors. Still quite common is a housing loan that does not imply purchased housing in the form of collateral.
  Car loan – payday loans in Ohio to a car or similar vehicle. The key is often the purchased goods, making the terms of the loan better. Also, loan conditions are improved: car insurance, life and health insurance of the borrower, and receiving a salary to the account of the creditor bank.
  Land loan. To purchase a plot for construction or agricultural activities.
  Consumer. For purchases in modern supermarkets, equipment stores, you can take a personal loan right at the point of sale. Often, specialists located there can contact the bank and get a regular or fast payday loans. Borrowed funds automatically pay for the goods, and the consultant explains when and how to re-pay the debt.
  Educational loan. It is issued to students, as well as to applicants who have passed the competition, to pay for tuition at universities, colleges, etc.
  Broker loan. For the circulation of securities, payday loans in Ohio are issued to an exchange broker, se-curities are purchased securities.
  Others. Objectives not related to those listed, but agreed and approved by the creditor.

 2. hello my lovely stopforumspam member

  Welcome to Grosvenor Casinos, where you can play a wide range of casino games, from slots to poker, blackjack, and roulette! There’s something for everyone here – become a member of the casino to have the best of online casino gaming. Our Sportbook offers a range of sports betting odds and is available for pre event or in play bets 24/7 and 365 days of the year. Whether you’re here for football tournaments or the latest betting odds for horse racing, Tennis, Golf, Cricket and even Rugby Union, you are covered.

Leave a Reply

Your email address will not be published.