คอนเสิร์ต 60 ปี ร่วมฤดี ให้ใจ

Image

ในโอกาสครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา (Ruamrudee International School)
ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนของผู้ปกครอง, พร็อพเพอร์ตี้เพอร์ -เฟค, บีอีซี เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, เอ็นซีแอล, เอ็มเค, เดอะมอลล์กรุ๊ป และธนาคารกรุงเทพ ทางโรงเรียนได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลรอบพิเศษ คอนเสิร์ต 60 ปี ร่วมฤดี ให้ใจโดยมีศิลปิน คุณเบน ชลาทิศ ตันติวุฒิ, คุณโต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร และวงซิกตีส์ไมลส์ ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ

โดยเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้จะนำไปสนับสนุนโครงการ ดังนี้
1. ศูนย์ดูแลเด็กด้อยโอกาส และเด็กติดเชื้อ HIV  บ้านซาร์เนลลี่ จังหวัดหนองคาย
2. โครงการจัดสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพช่างฝีมือ ณ ศูนย์คาทอลิก บ้านป่าฝาง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการช่วยเหลือเด็กชาวเขาทั้งชาย – หญิง  และประชาชนทั่วไปให้มีโอกาสฝึกวิชาชีพ  เสริมสร้างรายได้ พัฒนาศักยภาพประชากรในท้องถิ่น เพื่อสังคมที่เข้มแข็งในอนาคต
3. โครงการปลูกป่ารักษาต้นน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนบนพื้นที่สูง จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9