โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน

Image

โขนศาลาเฉลิมกรุง ชุดหนุมาน

สถานที่แสดง :ศาลาเฉลิมกรุง, กรุงเทพมหานคร,

ประตูเปิด :ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

วันจำหน่ายบัตร :ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 60 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ราคาบัตร :1,200 / 1,000 / 800 บาท

ผู้สูงอายุ 60-64 ปี ส่วนลด 50%
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ส่วนลด 100%
ผู้สูงอายุ 65ปีขึ้นไป บัตรราคา 1,200 บาท ส่วนลด 1,000 บาท
ผู้สูงอายุ 65ปีขึ้นไป บัตรราคา 1,000 บาท ส่วนลด 800 บาท
ผู้สูงอายุ 65ปีขึ้นไป บัตรราคา 800 บาท ส่วนลด 600 บาท
นร./นศ ทุกระดับชั้น บัตรราคา 1,200 บาท ส่วนลด 1,000 บาท
นร./นศ ทุกระดับชั้น บัตรราคา 1,000 บาท ส่วนลด 800 บาท
นร./นศ ทุกระดับชั้น บัตรราคา 800 บาท ส่วนลด 600 บาท
บัตรสมาชิกศาลาเฉลิมกรุง ส่วนลด 30%