The Tresure Cool fahrenheit 93

Image

Cool fahrenheit 93

รายละเอียดและเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่

กติกาการร่วมสนุก
1. ร่วมกิจกรรม The Treasure ได้ที่ปุ่ม “ลงทะเบียนกิจกรรม”
2. ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม The Treasure ได้ทุกวัน จันทร์ ถึง ศุกร์
3. กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องโดยรายละเอียดต้องตรงกับความเป็นจริง เพื่อใช้ยืนยันในการรับของรางวัล
4. COOL J จะทำการสุ่มรายชื่อที่ลงทะเบียนเข้าร่วมเล่นเกมใน ช่วง The Treasure
5. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เล่นเกม ในแต่ละครั้ง เมื่อชนะการแข่งขัน สามารถทำได้ตามกติกา ให้ถือว่าเป็นผู้โชคดี
สำหรับเกม หรือ กิจกรรมในช่วงนั้นๆ โดยจะได้รับรางวัลตามที่กำหนด